Otázky a odpovědi

Vše o změnách v povinném ručení po 1.1.2009

Každé vozidlo zapsané v registru vozidel musí mít ze zákona č. 168/1999 Sb. uzavřeno účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinné ručení. Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo vás a vaše blízké před rizikem následků dopravní nehody. Nepodceňujte proto rizika a uvědomte si jejich závažnost. Při nehodě často nejde jen o hmotné škody, které se obvykle pohybují v řádech desetitisíců korun. Pokud viník způsobí újmu na zdraví, mohou náklady na léčbu a následnou zdravotní péči dosáhnout miliónů korun.

Zákon toto nerozlišuje, takže pokud chcete mít vozidlo k dispozici, byť pro občasné ježdění, musíte ho mít pojištěné. Pokud jezdíte opatrně a nebouráte, pojišťovny tuto skutečnost zohledňují slevou (bonusem) na pojistném.

Do 31. 12. 2008 je možno existenci pojištění odpovědnosti pokazovat dvěma způsoby - zelenou kartou nebo dokladem o pojištění (za předpokladu, že je dokument platný). Od 1. 1. 2009 se bude existence pojištění odpovědnosti prokazovat pouze zelenou kartou. Zelená karta obsahuje údaje o vozidle (registrační značce), které musí být v souladu se skutečným stavem. Případné změny musí pojištěný nahlásit své pojišťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozidle. Zelená karta musí být pojistníkem podepsána, jinak je neplatná.

Pokud obdržíte od České kanceláře pojistitelů výzvu k uhrazení příspěvku do garančního fondu, pak pro vznesení námitky máte možnost využít dotazníku, který je k výzvě přiložen. Informaci o existenci pojistné smlouvy budete muset přílohou k dotazníku doložit buď potvrzením od pojistitele, že v uvedené době, za které je požadován příspěvek do garančního fondu (nebo její části), bylo vozidlo pojištěno, nebo kopií Zelené karty či kopií pojistné smlouvy.