O registraci vozidel

Vozidlo jsem prodal (celé nebo na součástky)

Se všemi doklady k vozidlu a k prodeji vozidla, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis změny údajů zapisovaných do registru vozidel (v tomto případě změna vlastníka vozidla). Zde Vám v případě potřeby poskytnou informace, jak postupovat v komplikovaných případech.

Vozidlo jsem daroval (celé nebo na součástky)

Se všemi doklady k vozidlu a k darování vozidla, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis změny údajů zapisovaných do registru vozidel (v tomto případě změna vlastníka vozidla). Zde Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

Vozidlo jsem odvezl na autovrakoviště, zlikvidoval, rozebral na náhradní díly

Se všemi doklady k vozidlu, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, a s potvrzením o ekologické likvidaci autovraku se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o trvalé vyřazení vozidla z registru. Pokud již nemáte doklady k vozidlu, nebo potvrzení o ekologické likvidaci autovraku, budete muset registr vozidel požádat o vyřazení vozidla z registru vozidel ve správním řízení.

Vozidlo mi bylo odcizeno

Se všemi doklady k vozidlu, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, a s potvrzením policie o nahlášení odcizení vozidla se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis, že Vám bylo vozidlo odcizeno. Zde Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

Vozidlo neexistuje

Pokud vozidlo již neexistuje (ale byl jste jeho vlastníkem) je třeba vozidlo trvale vyřadit z registru.