O registraci vozidel

Informace o tom, jaká vozidla a údaje jsou k Vaší osobě v registru vozidel vedena, lze zjistit na Vašem místně příslušném registru vozidel.

Dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, máte právo požadovat výpis informací, které o vás registr vozidel vede.

Dále lze informace z registru vozidel získat i dle § 4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. Do registru silničních vozidel je oprávněn nahlížet a požadovat od něj opis nebo výpis zapsaných údajů ten, kdo prokáže právní zájem. Ten může být dán vlastnictvím vozidla, prodejem vozidla, změnou údajů o vozidle nebo osobě, a od 1. 1. 2009 také potřebou ověřit údaje v registru vozidel v souvislosti s § 24c zákona č. 168/1999 Sb. Výpisem z registru vozidel můžete prokázat, že nejste osobou, na kterou se vztahuje povinnost hradit příspěvek do garančního fondu.