Nepojištěná vozidla
Škoda je likvidována obdobným způsobem jako škoda z povinného ručení, s těmito rozdíly:
Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění (35 mil. Kč pro věcnou škodu i škodu na zdraví).
Výplaty se neprovádějí z „povinného ručení“ (jež neexistuje), ale z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů.
V souvislosti s tím, že vozidlo nebylo pojištěno, následuje postih (regres) vůči povinným osobám (vlastník, provozovatel, řidič škodícího vozidla). Vše, co bylo vyplaceno v rámci řešení škody včetně všech souvisejících nákladů a poplatků, je následně uplatněno proti povinným osobám a nedojde-li z jejich strany k úhradě, pak i následně vymáháno všemi legálně dostupnými metodami soudní řízení nevyjímaje.