Nepojištěná vozidla

Škoda je hrazena z garančního fondu ČKP. Do garančního fondu přispívají členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků.